Oferta

 

Poniższa oferta jest jedynie propozycją. Poszczególne programy możemy modyfikować, łączyć ze sobą i dostosowywać do Państwa życzeń.

 
1. TORUŃ – GRÓD KOPERNIKA – ok. 5 godz. – mury obronne, bramy, baszty, Krzywa Wieża, spichlerze, Rynek Staromiejski, ratusz, pomnik Kopernika, Dwór Artusa, Piernikowa Aleja Gwiazd, kamieniczki, pomnik Flisaka, pomnik osiołka, statuetka Filusia, szkoła parafialna, do której uczęszczał Mikołaj Kopernik, fontanna Cosmopolis
– Dom Kopernika – zwiedzanie muzeum wielkiego astronoma
– Makieta „Światło-Dźwięk”, przedstawiająca Toruń za czasów Kopernika
– Katedra św. Janów – najstarszy kościół w Toruniu, w którym Mikołaj Kopernik przyjął sakrament chrztu św.
– Seans w Planetarium

 

2. TORUŃ – MIASTO PIERNIKA – ok. 3 godz.
– mury obronne, bramy, baszty, Krzywa Wieża, spichlerze, Rynek Staromiejski, ratusz, pomnik Kopernika, Dwór Artusa, Piernikowa Aleja Gwiazd, kamieniczki, pomnik Flisaka, katedra św. Janów, Dom Kopernika, statuetka pieska Filusia, pomnik osiołka, fontanna Cosmopolis, pomnik toruńskiej piernikarki
– Piernikarnia – warsztaty wypieku pierników – każdy uczestnik własnoręcznie wypieka piernik ozdobny

 

3. TORUŃ – GOTYK NA DOTYK – ok. 3 godz.
– mury obronne, bramy, baszty, Krzywa Wieża, spichlerze, Rynek Staromiejski, ratusz, pomnik Kopernika, Dwór Artusa, Piernikowa Aleja Gwiazd, kamieniczki, pomnik Flisaka, katedra św. Janów, Dom Kopernika, statuetka pieska Filusia, pomnik osiołka, fontanna Cosmopolis, kościół NMP
– ruiny zamku krzyżackiego

 

4. TORUŃ – MIASTO TWIERDZA – 5 godz.
– mury obronne, bramy, baszty, Krzywa Wieża, spichlerze, Rynek Staromiejski, ratusz, pomnik Kopernika, Dwór Artusa, Piernikowa Aleja Gwiazd, kamieniczki, pomnik Flisaka, katedra św. Janów, Dom Kopernika, statuetka pieska Filusia, pomnik osiołka, fontanna Cosmopolis, kościół NMP
– ruiny Zamku Krzyżackiego
– Fort IV zwiedzanie Fortu + możliwość zorganizowania na terenie Fortu gier i zabaw ( np. strzelanie z łuku, rzut podkową)

 

5. TORUŃ DLA NAJMŁODSZYCH – SZLAKIEM TORUŃSKICH LEGEND – do 2 godz.
– mury obronne, bramy, baszty, Krzywa Wieża, Dom Kopernika, Katedra św. Janów, pomnik Jana Pawła II, Rynek Staromiejski, ratusz, pomnik Kopernika, pomnik osiołka, pomnik skrzypka Flisaka i żab, statuetka pieska Filusia
– przewodnicy opowiadają barwnym, prostym językiem, dostosowanym do wieku młodych turystów, zwiedzanie przeplatane jest legendami min. o Krzywej Wieży, nazwie miasta Toruń, pladze żab, toruńskim ratuszu

 

6. TORUŃ NOCĄ – 3 godz.
– mury obronne, bramy, baszty, Krzywa Wieża, spichlerze, Rynek Staromiejski, ratusz, pomnik Kopernika, Dwór Artusa, Piernikowa Aleja Gwiazd, kamieniczki, pomnik Flisaka, katedra św. Janów, Dom Kopernika, statuetka pieska Filusia, pomnik osiołka, fontanna Cosmopolis, kościół NMP
– nocny rejs statkiem
– spektakl „Światła i muzyki” przy fontannie Cosmopolis
– przejazd do punktu widokowego – piękna panorama miasta od strony Wisły –
II miejsce w rankingu na 7 cudów Polski

 

7. GRA MIEJSKA – 3 godz.
Grupa dzielona jest na 4 podgrupy i już w pierwszej części czyli w trakcie ok. 1 godz. zwiedzania miasta z przewodnikiem wykonuje pierwsze zadania. Druga część, która trwa ok. 1,5 godz. polega na wykonywaniu zadań w podgrupach. Młodzież w podgrupach porusza się po mieście, w ten sposób poznając zabytki. Zwycięska drużyna otrzymuje upominek.